Zgłoszenie chęci udziału w wykładzie/kursie


Kategoria słuchacza:
Identyfikator wykładu:

I. Informacje o portalu uniwersytet-wirtualny.edu.pl

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Art.6, lit. a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w związku z udziałem w Programie Uniwersytet Wirtualny organizowanym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki, ul. J. Lewartowskiego 17, 01-169 Warszawa.

II. Informacje w formularzach.

 1. Portal przetwarza informacje podane dobrowolnie przez użytkownika portalu, w tym jego dane osobowe:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. ID użytkownika
 2. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w celach:
  1. umożliwienia rejestracji w portalu oraz korzystania z wszystkich jego funkcjonalności;
  2. obsługi uczestnictwa w kursach e-learningowych udostępnionych na portalu;
  3. wysyłania informacji o działaniach portalu (nowe kursy, konkursy, inne) do użytkowników portalu.
  4. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

IV. Informacja o plikach cookies.

 1. Portal korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot przetwarzający dane osobowe portalu.
 4. Na stronie używane są dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". „Sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania się ze strony lub wyłączenia programu przeglądania stron internetowych. "Stałe" pliki są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika portalu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem portalu partnerów.
 8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może umożliwić korzystanie ze stron www.

V. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na podstawie Art.13 informujemy, że:

1.Portal e-learningowy www.uniwersytet-wirtualny.edu.pl to otwarty portal kursów akademickich umieszczony pod adresem http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/ (dalej: „Portal”).

2.Administratorem danych osobowych zbieranych od użytkowników Portalu oraz podmiotem przetwarzającym dane osobowe zbierane od użytkowników Portalu jest: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z siedzibą w Warszawie (01-169) przy ul. Lewartowskiego 17, zarejestrowana w Rejestrze Uczelni Niepublicznych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr rej. 45, posiadające numer NIP 525-21-85-183, numer REGON 010750839 (dalej: „WWSI”).

3.W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez WWSI można skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@wwsi.edu.pl

4.Dane osobowe użytkowników portalu będą przetwarzane przez cały czas trwania programu Uniwersytet Wirtualny albo do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

5.Każda z wyrażonych zgód może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać drogą elektroniczną  za pomocą  adresu e-mail iod@wwsi.edu.pl

6.Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7.Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jakim jest Urząd Ochrony Danych osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

8.Dane osobowe użytkowników Portalu podane w formularzu rejestracyjnym mogą być przekazywane:

- organom publicznym i innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
- operatorom pocztowym i kurierom w zakresie niezbędnym do realizacji celu polegającego na obsłudze czestnictwa w Portalu;
- operatorom mailingów masowych w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikami portalu.

9. Dane osobowe użytkowników nie podlegają profilowaniu.