Dane uczestnika
Jestem zainteresowany udziałem w szkoleniu z zakresu wdrożenia modułu Efektywni 50+/office365
*Szkolenie odbędzie sie bezpośrednio po zakończeniu konferencji i potrwa około 4 godzin dydaktycznych.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.